Frezen

 
 
Frees hout v handmachine. Spantang
Stiftfrees en frees metaal. Verzinkfrees, Stappenboor.