Over Mastermate

tekst

eroifj eroie rgoiehr goeirhg eroigh ergihr qgrqergqerg'q rehgiq'rgqrég h'rqg'qergih qer'lgh q'rgh qelrigh q'rgh q'lerigh q'gh qe'lghi